TriOM VIEW

View projekt & koncept AB drivs av mig, Monica Karlsson. Efter 18 år som inredningsdesigner och 12 år som projektledare för flytt- och lokalförändringsprojekt startade jag View för att arbeta vidare på mitt sätt i egen regi tillsammans med samarbetspartners och leverantörer.

Jag har under åren skaffat mig erfarenheter från många olika typer av projekt, stora som små. Mitt brinnande intresse för interiörer och arbetsplatser utgör hjärtat i mitt arbete och jag känner ett starkt engagemang för att skapa Smarta & Snygga kontor där människor trivs och blir inspirerade.

I mitt arbete är den personliga relationen och engagemanget en viktig del. Mitt mål är att leverera lite mer än kunderna förväntar sig.

Under mina år som projektledare och inredningsdesigner har jag bland annat: