Tri


 

projektledning
Projektledning

View planerar, driver och samordnar alla delar, eller önskade delar, av ett projekt. Före projektstart är det viktigt att definiera vart ni befinner er i processen samt att beskriva projektets omfattning och mål. View hjälper er genomföra workshops och analyser kopplade till projektet samt att upprätta styrande dokument.

  

 

 Tillbaka